MINESA S.A.

Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere

minesa.ro

Istoric


Laboratorul de încercãri al MINESA-I.C.P.M. face parte din societatea comercialã pe actiuni MINESA-I.C.P.M. S.A. Cluj-Napoca, situatã în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15-17.

În anul 1974 s-a înfiintat Institutul de Cercetãri si Proiectãri Miniere pentru Substante Nemetalifere cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr.15-17. Institutul fiind unicul de acest profil din tarã a dispus de o dotare tehnico-materialã modernã ca laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare tehnologicã, statii pilot pentru experimentãri etc. Începînd cu 4 feb. 1999, institutul s-a privatizat. Denumirea societãtii este “MINESA -I.C.P.M.”S.A. Cluj-Napoca, având forma juridicã de societate pe actiuni.

Pentru informatii

Telefon Fix +40-264-435011

Mobil: +40-748-853922

Fax: +40-264-435030


Despre MINESA

SC MINESA – Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere SA CLUJ- NAPOCA, este un institut care ofera lucrări si servicii de cercetare si proiectare in știinţe fizice si naturale.

Laboratorul executã încercãri pentru temele de cercetare ale MINESA-I.C.P.M. S.A. Cluj-Napoca, cât si pentru alte societãti din oras si din alte localitãti.Laboratorul MINESA ICPM SA efectuează analize fizico - chimice pentru: apa potabilă, ape subterane, ape uzate, ape de suprafaţă, probe de roci, minereuri și soluri. Laboratorul are implementat sistemul de management al calităţii după standardul european SR EN ISO/CEI 17025:2018, Certificarea sistemelor de management al calităii ISO 9001 si Certificare ISO 14001 Sistem de Management de Mediu.

MINESA ICPM SA efectuează o serie de teste de analiză apă, de la apa potabilă, până la apele uzate, oferim servicii de laborator analize apă atat in sistem acreditat RENAR, cat si neacreditat.

Efectuarea de analize si incercari fizico – chimice si fizico-mecanice pentru roci, materiale de constructii, soluri, ape aer, pentru produse pe baza de sare si alte nemetalifere;

Determinari ale concentratiilor de noxe gazoase si de pulberi din probe de aer si determinarea nivelului de zgomot din zona mediului de munca ( microclimat industrial ) si din mediul ambiant ( emisii si imisii).Studii de dispersie a noxelor generate de diverse activitati/ surse poluante, asupra factorilor de mediu (aer, soluri etc).

Activitatile Noastre


Va invitam sa descoperiti principalele categorii de servicii pe care vi le putem furniza

Biroul Nostru

Cluj-Napoca

str. Tudor Vladimirescu, nr.15-17, cod postal 400225

Contactati-ne la

Telefon Fix +40-264-435011

Mobil: +40-748-853922

Fax: +40-264-435030

Apelati-ne cu incredere

Email

contact@minesa.ro

Contactati-ne pentru intrebari