MINESA S.A.

Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere

minesa.ro

Istoric


În anul 1974 s-a înfiintat Institutul de Cercetãri si Proiectãri Miniere pentru Substante Nemetalifere cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr.15-17. Institutul fiind unicul de acest profil din tarã a dispus de o dotare tehnico-materialã modernã avand incorporate laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare tehnologicã, statii pilot pentru experimentãri etc. Începand cu 1999 societatea a devenit privata si functioneaza sub denumirea MINESA Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere SA Cluj-Napoca.

Laboratorul de incercari din cadrul institutului este dezvoltat continu si echipat conform cerintelor tehnologice actuale, fiind acreditat RENAR inca din anul 2009.

Pentru informatii

Telefon Fix +40-264-435011

Mobil: +40-748-853922

Fax: +40-264-435030


Despre MINESA ICPM SA

MINESA – Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere S.A. CLUJ- NAPOCA are ca activitate principala executarea lucrarilor si serviciilor de cercetare si proiectare in știinţe fizice si naturale. Activitatea de cercetare din cadrul institutului desfasurata atat in tara cat si in strainatate are ca obiect substantele nemetalifere: sarea, argile, bentonite, caolin, nisipuri, feldspat, calcar, cuart, alabastru, sulf, etc.


In cadrul institutului pe baza lucrarilor de cercetare, geologice, topografice si de laborator s-au proiectat si dezvoltat tehnologii de preparare, proiecte tehnice, astfel societatea detine un fond arhivistic valoros din punct de vedere stiintific.


Laboratorul de incercari din cadrul institutului executã încercãri fizico-chimice, mecanice si de mediu pentru temele de cercetare dezvoltate in cadrul MINESA-I.C.P.M. S.A. Cluj-Napoca, cât si pentru orice entitate persoana fizice si juridice interesata.


Efectuam analize de laborator pentru:

APE: apa potabilă, ape subterane, ape uzate, ape de suprafaţă,

ROCI: probe de roci, minereuri și soluri, subsoluri, materiale de constructii,

AER: emisii, imisii, microclimat la locurile de munca, zgomot.


Mare parte din analizele fizico-chimice, mecanice si de mediu se fac in sistem acreditat RENAR laboratorul indeplinind cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005, in baza certificatului de acreditare nr. LI 1167 reinnoit la 13.03.2018.

Efectuam incercari si in baza autorizatiei I.S.C. nr. 3258/21.06.2017 - laborator gradul II

Laboratorul are implementat sistemul de management al calitatii dupa standardul european SR EN ISO/CEI 17025:2018, Certificarea sistemelor de management al calitatii ISO 9001 si ISO 14001

Activitatile Noastre


Va invitam sa descoperiti principalele categorii de servicii pe care vi le putem furniza

Biroul Nostru

Cluj-Napoca

str. Tudor Vladimirescu, nr.15-17, cod postal 400225

Contactati-ne la

Telefon Fix +40-264-435011

Mobil: +40-748-853922

Fax: +40-264-435030

Apelati-ne cu incredere

Email

contact@minesa.ro

Contactati-ne pentru intrebari