LABORATOR

Analize Fizico-Chimice

Laboratorul de analiza a apei si solului Cluj-Napoca

Laboratorul MINESA ICPM SA efectuează analize fizico - chimice pentru apa potabilă, ape subterane, ape uzate si ape de suprafaţă. Laboratorul are implementat sistemul de management al calităţii după standardul european SR EN ISO/CEI 17025:2018, Certificarea sistemelor de management al calitătii ISO 9001 si Certificare ISO 14001 in Sistemul de Management de Mediu.

Daca sunteti in cautarea unor servicii complete de analize ape, in cadrul Laboratorului Minesa ICPM SA veti gasi o gama larga de analize, de la analiza apelor uzate la analiza apelor din fântână și a apei potabile.

Ce beneficii va ofera labratorul nostru:

Operativitate maxima la ofertare, prelevarea probelor si finalizarea rapoartelor de analiza.

Laboratorul este acreditat RENAR prin certificatul curent de acreditare nr. LI 1167 din 13.03.2018

Parametri testati in analiza apei:

In cadrul Laboratorului de analize ape se determina următorii indicatori:

 • Determinarea metalelor grele (Cd, Fe, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni și Zn) prin spectrometrie de absorbție atomică;
 • Determinarea conţinutului de amoniu, azotiti, azotati, ortofosfat dizolvat prin Spectrofotometrie de absorbţie moleculară în vizibil;
 • Utilizarea Metodelor gravimetrice de analiza a apei pentru determinarea conţinutului de produse petroliere și sulfaților
 • Determinarea pH-ului apei prin metode electrochimice de analiza;
 • Determinarea gravimetrică a conţinutului de substanţe extractibile cu solvenţi organici, reziduu fix, conţinutului de materii în suspensie, indicelui de permanganat, consumului chimic de oxigen, CCO-Cr, consumului biochimic de oxigen după 5 zile (CBO5, oxigen dizolvat) prin metode volumetrice;
 • Determinarea titrimetrică a clorurilor, sulfurilor si detergentilor
 • Determinarea complexometrica a calciului și magneziului
 • Determinarea agresivitații apei asupra betonului
 • Determinarea sodiului și potasiului cu flamfotometrul
 • Determinarea fosfaților și fosforului total prin metoda spectrofotometrica de analiza a apei,
 • Determinarea oxidabilitatii, conductivitatii, salinitatii, turbiditatii si a substantelor solide totale,
 • Determinarea adancimii apelor cu multiparametru

Recoltare proba de apa:

Prelevarea probelor se face cu instalaţii/aparatură montată în puncte fixe de măsură, special amenajate în care se iau probe pentru determinarea concentraţiilor pe termen lung sau în puncte mobile în care se iau probe pentru determinarea concentraţiilor pe termen scurt şi pentru stabilirea ariei de răspândire a poluanţiilor. Prelevarea probelor necesare se efectuează de către personalul laboratorului conform standardului de prelevare, cu ajutorul unor dispozitive de prelevare speciale sau de catre beneficiar.

Cum prelevezi apa pentru analiza apei?

 • folosesti un recipient din plastic de 2 litri,
 • clatesti bine recipientul,
 • il umpli cu apa si ii pui dopul

Metode de analiza a apei:

În cadrul laboratorului sunt stabilite incercari ce pot fi efectuate şi metodele de analiză corespunzătoare. Prin sistemul de documentaţie este asigurată existenţa descrierilor/proceduri specifice de lucru pentru eşantionarea, manipularea, transportul, depozitarea şi pregătirea probelor, respectiv estimarea incertitudinii de măsurare, tehnicile statistice aplicabile.

Metodele de analiza a apei utilizate in cadrul Laboratorului de Incercari sunt urmatoarele:

 • volumetrice, gravimetrice, electrochimice, flamfotometru
 • spectrofotometrice
 • de absorbție moleculară în UV/VIS
 • spectrometrice
 • de absorbție atomică în flacără AAS,


Analiza apei - pret:

Laboratorul MINESA-ICPM SA Cluj-Napoca, cu o vastra traditie in realizarea incercarilor inca din 1976 lucreaza cu beneficiarii pe bazã de comenzi sau pe bazã de contract. Pretul analizelor diferă, în funcție de tipul de analize și metoda folosită. Oferim preturi atractive in functie de cantitatea analizelor solicitate.

Buletin de analiza a apei:

In urma analizelor de laborator, Laboratorul va emite Raportul de încercare. Acesta este documentul care prezintã rezultatele si concluziile tuturor încercãrilor si toate celelalte informatii privind procedurile si standardele utilizate.

Groapa Burlacu, Tg. Ocna

Lacul Plus, Ocna Mures

Sală încercări de laborator

pH metru

Etuve uscare probe

Gaz cromatograf

Cuptor de calcinare

Flame fotometru

Spectrofotometru de absorbție atomică

Laborator analize fizico-chimice pentru sol

Reglementările privind protectia mediului impun determinarea nivelului de poluanți din soluri. Laboratorul de Încercări efectuează următorul set de analize pe sol:

 • Determinarea continutului de produse petroliere din sol
 • Metode spectrometrice de absorbție moleculară UV-VIS pentru sol:
 • Determinarea azotaților   
 • Determinarea azotiților
 • Determinarea fosfaților și fosforului total
 • Determinarea substanțelor humice prin metoda titrimetrică
 • Determinarea clorurilor, sulfați și carbonatului de calciu
 • Determinarea Cd, Fe, Cr, Cu, Pb, Mn, Fe, Ni și Zn prin spectrometrie de absorbție atomică;

Prelevarea probelor de sol:

Prelevarea probelor de sol se realizează cu respectarea unor cerințe de calitate cum ar fi:

 • alegerea locului de prelevare a probelor;
 • tipul probelor, adâncimea;
 • cantitatea, etichetarea și păstrarea probelor până la analiză;

Probele de sol astfel prelevate se pun în pungi de plastic și se etichetează.

Analize fizico-chimice pe probe de roci și minereuri:

 • Analiza chimică completă (PC, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, TiO2, reziduu dupa tratarea cu HCl)
 • Determinarea sulfului, cloruri, carbonatului de calciu gavimetric
 • Determinarea pierderilor prin calcinare
 • Determinarea cifrei bentonice:

Tipul de roci și minereuri analizate: nisip, zeolit, feldspat, dolomită, şlam, agregate, calcare etc.