LABORATOR

Analize Fizico-Mecanice

Un laborator special de analize este laboratorul de incercari fizico-mecanice

Laboratorul de Incercari Fizico-Mecanice, acreditat RENAR SR EN ISO CEI 17025:2018 si Autorizat ISC ca laborator de Gradul II.

Minesa ICPM SA (I.S.C.-Autorizatie nr. 3258/21.06.2017 - Laborator de gradul II) asigură realizarea de încercări și analize de laborator pe probe de sol și agregate. Acest laborator de analize fizico-mecanice este dotat cu urmatoarele echipamente:

 • DISPOZITIV DE CONFECŢIONAT EPRUVETE CILINDRICE
 • DISPOZITIV DE CONFECŢIONAT EPRUVETE CUBICE
 • MAŞINĂ DE ÎNCERCARE LA UZURĂ BÖHME
 • COMPACTOR PROCTOR  
 • PRESA MULTIENSAYO
 • MAŞINĂ DE ÎNCERCARE LA UZURĂ LOS ANGELES
 • MAŞINĂ DE ÎNCERCARE LA UZURĂ MICRO DEVAL
 • CAMERĂ DE CLIMĂ BINDER
 • EDOMETRU CU 6 CASETE
 • APARAT DE FORFECARE CU 3 CASETE
 • MOARĂ
 • CONCASOR
 • MOJAR
 • ETUVĂ 50 l şi 100 l
 • NIŞĂ CHIMICĂ
 • BALANŢĂ HIDROSTATICĂ KERN 
 • BALANŢĂ ANALITICĂ KERN ALT 200-4M

Edometru cu 6 casete

Presă MULTIENSAYO

Compactor Proctor

Aparat Casagrande

Aparat Micro-Deval

Analize fizico-mecanice:

 • Încercări pentru geotehnică și teren de fundare
 • Încercări pentru agregate naturale
 • Încercări pentru piatră naturală

Încercări pentru geotehnică și teren de fundare:

 • Determinarea umiditații în laborator
 • Determinarea limitei de plasticitate: metoda Cassagrande+ medii absorbante
 • Granulozitate metoda areometrului
 • Granulozitate metoda cernerii
 • Determinarea densității scheletului (greutatea specifică)
 • Determinarea densității pământului
 • Umflarea liberă
 • Determinarea ɸ, C-aparat de forfecare cu 3 casete nisip/argilă grasă
 • Umiditatea optima de compactare Proctor
 • Determinarea compresibilității pământurilor prin Edometru

Încercări pentru agregate naturale:

 • Determinarea conținutului de corpuri străine
 • Determinarea conținutului de humus
 • Determinarea părților levigabile
 • Determinarea masei volumice și a porozității intergranulare
 • Determinare densității în grămadă în stare uscată/umiditate naturală
 • Determinarea umidității agregatelor
 • Determinarea granulozității agregatelor
 • Conținutul de părți fine
 • Determinarea coeficientului de formă
 • Determinarea rezistenței la sfărmâre prin metoda Los Angeles
 • Determinarea uzurii Micro Deval
 • Determinarea absorției de apă și porozitatea aparentă
 • Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț

Încercări pentru piatră naturala:

 • Determinarea densității reale
 • Determinarea densității aparente
 • Porozitatea totală și deschisă
 • Determinarea coeficientului de absorție a apei prin capilaritate
 • Rezistența la îngheț-dezgheț